Occasions

Keuring

 

Laat tijdig uw machine of apparaat keuren

Waarom keuren?

De wet vraagt u jaarlijks een keuring te laten uitvoeren. Artikel 7, lid 4a vermeldt dat “een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechtering, welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, zo dikwijls dit er waarborging van de goede staat noodzakelijk is, wordt gekeurd.” Het periodiek keuren is dus op grond van de Arbo-regelgeving verplicht.
“Tevens, mocht met een dergelijke arbeidsmiddel een ongeval met letselschade ontstaan, dan is het enerzijds zo dat de verzekering (in het kader van de WAM-verzekering) elke claim zal afwijzen en verder wordt een strafrechtelijke procedure in gang gezet.”

Tevens is het dan het moment om uw machine een (jaarlijkse) onderhoudsbeurt te laten geven. Regelmatig onderhoud, zoals (indien van toepassing) olie verversen en filters vervangen verlengd de levensduur van uw machine.

© Copyright De Nood

WhatsApp